Author: Tova Gerge

it's about language and it's about bodies too // it's about violence, history and joy

The Ethics of Employing Intimacy in Audience Participatory Performing Arts

I was invited to give a lecture at a conference with the title Post-Epic Dramaturgy –International perspectives on the dramaturgical practice taking place at Stockholm University of Arts the 28th-29th of March 2018. On the 28th, when I was scheduled, the headline was Spatial Interventions. I ended up talking about the ethics of employing intimacy in audience participatory performing arts. I also ended up recording the lecture. Here is the recording:

If you would rather read than listen, you can download this pdf:
employing-intimacy-tova-gerge.

Advertisements

En karta över A Map to get Lost (in Swedish)

This text was written in Swedish, so I post it in Swedish.

tumblr_op0f33oXxa1w6xphlo1_1280

Den här texten tillkom i samband med STDHs slutseminarium, dit jag var inbjuden som extern gäst för att reflektera över A Map to Get Lost från publikperspektiv. Den handlar om mina erfarenheter av föreställningen utifrån hur olika segment opererar och kontrasterar mot varandra, snarare än om en dramaturgi där ordningen är fast.

En del av A Map to Get Lost är en den utan levande kroppar. Där spelar ljud, ljus och doft ut mot en miljö som främst ramas in av ett antal stora lackdraperier. Denna miljö tycker jag innehåller en inbjudan till åskådaren att vistas med materia och rytm på ett annat sätt än i vardagen. Min relation till rummet och även till viss del kostymerna har en sensorisk eller rent av taktil aspekt. Utan att jag som åskådare någonsin rör vid ytorna som finns i lack, päls, sammet eller flytande choklad så gör ljus och ljud så att säga det åt mig. Det finns en glans eller vibration som förflyttar sig i materialen och närmar mig till dem.

Men kostym och rekvisita innehåller även andra kvaliteter; jag tvekar inför att kalla dem symboliska. Låt säga att de i alla fall efterliknar någon sorts figurer eller platser. För mig bryter huset, tältet, fåglarna, och dräkternas karaktärer av mot det ickeföreställande, introducerar en sorts fokuspunkter som gör att jag inte länge koncentrerar mig på material i rörelse utan mer på att försöka avkoda ett teckensystem med tydliga skillnader. Det låter sig dock inte göras på något enkelt sätt. Tecknen hinner aldrig fastna, ta form. Scenbilderna byter av varandra snabbt och associativt; fåglar följer på andra fåglar, det finns inga hårda klipp – saker tycks höra samman. Men därmed inte sagt att till exempel fågeln får samma betydelse från scen till scen, eller att en karaktär kan beskrivas på ett entydigt sätt. Symbolerna varken laddas eller töms. Formen varken etableras eller frångås.

Texten utgör ytterligare en faktor i spelet med betydelser och tolkningsramar. Den är på ett sätt ett bakgrundselement i sammanhanget; många scener utspelar sig i andra ljudbilder än talets och några talhandlingar tycks inte heller gjorda för att höras. Texten växlar därtill språk, uttryck och form, vilket gör att den inte riktigt går att beskriva som en text. Den rör sig mellan tyska, engelska, svenska, den rör sig mellan ett teoretiskt modus, dirty talk, interjektioner och fragment av narrativ.

Samtidigt är vissa textuttryck framförda på ett sådant sätt att de starkt färgar min läsart av verket som helhet. Eftersom texten inte alltid är förlagd till specifika kroppar utan också till högtalarna tycks den stundtals kommentera föreställningen, erbjuda ”nycklar”. Här finns bland annat en teoretiserande röst som talar om frånvaro av mänsklig agens; materia utan sorg och utan mening. Samtidigt är texten, både när den situeras i skådespelarkropparna och när den situeras i högtalarna, upptagen av sexualitet, våld och disciplinering – ämnen som traditionellt sett är djupt förknippade med den mänskliga historiens materiella villkor.

Texten blir därför en för mig motstridig nyckel, kanske en nyckel som vittrar sönder om jag försöker använda den alltför ihärdigt. Men jag ser ändå rörelserna på scenen i ljuset av textens behandling av sexualitet, våld och disciplinering. Öppningar i dräkter och scenografiska objekt slukar återkommande andra kroppar hela. Skådespelarna arbetar ofta med mångtydiga omfamningar, låsningar och fasthållningar. Ibland tar det sig mer koreografiska uttryck, men främst är det teater i bemärkelsen att det på någon nivå porträtterar känslor i relationella förlopp mellan en sorts karaktärer som ibland framför repliker.

Det är också i första hand mot skådespelarnas aktioner som min blick riktas när det befinner sig kroppar på scenen – de ställer för mig det övriga görandet i bagrunden. Detta trots att det finns ett sammansmältande mellan skådespelarkropparna och scenografi/kostym. Kanske är det i A Map to Get Lost snarare så att skådespelarna tvingar föremålen att spela teater åt dem än att kropparna blir likvärdiga objekt bland andra. Om kropparna är sysselsatta med att iscensätta inklusion och exklusion genom mer eller mindre explicit våld, så blir föremålen också det. Samtidigt gör de visst motstånd, talar om annat och mer än kropparna – till exempel genom sin taktilitet, vibration eller glans.

Ljud- ljusbilderna är kanske det i föreställningen som är mest konsekvent – för mig hänger de samman både med sig själva och med varandra på ett annat sätt än det övriga jag har beskrivit. Starkt färgade ljus, strob och rök går i linje med olika loopade technobeats, ibland med mänsklig röst som en del av ljudmattan. Allt det här skulle för mig kunna höra hemma på en klubb.

Men huset, dräkterna, texten och skådespelarnas aktioner hör inte riktigt hemma på samma klubb, eller de hör inte alls hemma med något jag kan tydligt kan urskilja. Det skär sig, och jag tänker mig att det är meningen. Som åskådare försätts jag i ett tillstånd där jag är vilse i referenserna. Ska jag gå till spekulativ realism, psykoanalys eller genusvetenskap? Ska jag gå till Lilla huset på prärien, Min pappa Toni Erdmann eller Tadeusz Kantor? Ska jag gå till Sarah Kane, Mr International Rubber eller MoMa?

Jag upplever att föreställningen upprättar ett formspråk som frånsäger sig många av mina egna krav på form. Det är för mig ganska ansträngande att gå vilse eller inte veta vart jag är på väg, att få mina förväntningar brutna, att inte hitta bärande trådar att hålla fast vid, att inte få stanna upp i bilderna, att inte riktigt veta hur eller vad jag så att säga ställer till svars i min dialog med den estetiska upplevelsen. Men det är också intressant och inte så vanligt. Föreställningen sätter igång en process hos mig i efterhand där jag behöver arbeta för att identifiera vad jag har varit med om. Jag tänker att det finns olika sorters kraft i ett formavvisande formspråk, inte minst därför att det ställer frågor till vad form är.

Jag tänkte på olika inslag i normkreativ formgivning, som jag har lärt känna lite genom till exempel Moa Schulman, Sepidar Hosseini och Sara Kaaman. Jag skulle beskriva normkreativ formgivning som att den medvetet använder sig av formgrepp som är motstridiga eller anses fula i syfte att utmana gränser och normer inom och bortom formgivningens fält.

A Map to Get Lost gör mig så att säga som minst vilse när jag tänker på den som en sådan utmaning av scenkonstens former. Varken dans eller teater brukar se ut såhär i Sverige idag. Kanske är A Map to Get Lost en del av en rörelse som håller på att framträda, ett språk som upprättar nya nycklar till vår samvaro i scenkonsten.

Om det är så tror jag att föreställningen kan ställa fler frågor till mig än vad jag kan ställa till den, eftersom jag bara kan fråga utifrån de kategorier av estetiskt tänkande som jag själv så att säga hittar i.

The Infection

The Swedish art magazine Paletten asked me to write something on desire and disaster in English for their Venice Biennale edition. I did – inspired by my present state of being…
spridning

The Infection

It is my twenty-third consecutive day of having the flu.

This ever mutating flu that belongs to everyone and has no boundaries.

I keep saying to the people working in the venues that I am not that sick,

but then again I am really not that well.

Fever on, fever off.

If I have a night of decent sleep

– the kind of sleep that feels like work because it is meant to make me fit –

then the next night keeps me up with burning tonsils.

 

Once or twice in the past when I had a job that I was less eager about,

I tried staying in bed on my first day of illness, and it really helped a lot.

But I tell myself

since I missed the critical moment this time,

the one point where I could have suppressed the revolt of my body,

what is the point in resting anymore?

The infection will take revenge anyways, ride me for weeks and weeks.

 

The adrenaline rush from stepping in front of the audience wipes out my symptoms momentarily.

I perform in a haze, blurred out faces mirroring my motions with their nods.

Afterwards, muscle pains of different types mix with each other into peculiar cramps.

The cramps repeat the patterns of the choreography

even when I am trying to be still in order to be able to repeat it all tomorrow.

 

I hate performing arts when it is like this.

Performing arts means ephemeral and difficult to finance.

Performing arts means extremely unnegotiable deadlines.

Performing arts means collegues that flew in from other countries.

Performing arts means people who either see us perform or do not see us perform.

Performing arts means the purest form of narcissistic bliss

on these evenings where showtime coincides with the triumph of the body.

Performing arts leaves it up to me to know my boundaries when the infection knows none.

Performing arts leaves it up to me to shape my boundaries, make them fit to these conditions.

 

I started dancing because I wanted to be superhuman.

I started dancing because I wanted to make friends with death.

I started dancing because it was never to late to become a dancer.

Should I then pause my dancing for a minor flu?

Should I not rather affirm the infection as a part of the process,

make it integral to the performance, as if it was meant to be there all along?

That is how I always operate

with the other mental and physical states that occur when I am dancing.

I try to stay alert to what is there,

I relish in it and I deeply forget about tomorrow.
But what I love to do when I am well is intolerable to do when I am ill.

The emotional thruth of illness is the wish for time to pass.

I started writing to pass time when time was insufferable.

When I write, there are no witnesses to my condition

and I can always send in the job via email from my bed.

 

On the stage my nose is running for everyone to see,

and I am breaking sweat for nothing.

Afterwards, someone will warn me about myocarditis

as so to remind me that I can say no.

 

Sure, I can say no to performing with a fever.

I can send the collegues home,

hand back the funding

and tell the audience to come another day.

The only thing I cannot say no to is infection,

but I do it anyways.

 

I say no to infection and yes to performance.

I perform because it is the normal thing to do if you are on tour.

I perform because of the specific wound that labor is in our constitutions.

I perform because the body will always be a metaphor for the society that it lives in.

I perform because of my willingness to be deceived when it comes to my own efficiency,

I perform because I am sticky and I attatch to almost everything.

I convince myself that the infection can be scheduled, convinced, reprogrammed,

like a person.

 

I know that I will never be able to control the operations of infection.

It is not a person and and she can not be mastered by pure will.

It would take something else; like a change of global mobility,

like a way to stop all mutations,

like an end to history.

 

I alone do not have that power,

and yet I wish to have power over something.

In my twenty-third consecutive day of struggling,

I continue to negotiate with the flu.

I negotiate for something as commonplace as art.

Please forgive me if it earns me myocarditis.

Just tonight, I promise the infection,

because I really want to finish this cycle

– then never again will I defy the decrees

to rest and sleep,

to drink and eat,

to keep silent and to not meet people.

To keep my eyes closed,

block the world out,

concentrate on only her.

 

I ask her, as one asks a parent:

Is that enough, infection? Can I then be cured?

 

Where Were We, documentation

dsc00090
This year, I’ve established a project together with Israeli choreographer Uri Turkenich. The project went through different forms. First, we played games with Inana, then we had a Derridian episode at Skogen, after that we danced with the cool kids in Berlin at 3AM and now in October we went physical in Weld. The project deals with intimate conversations as a performative practice. During the coming year we will tour a bit and we would like to tour more (so ask us to come by writing to me!).

Here is a documentation of the performance – a part of me learning to video edit, by the way. Above is an image from the performance (snapped by Marika Troili or Sofie Anderson; unsure) and here is a link to the festival we were part of at Weld. The project was supported by The Swedish Arts Grant Committee, but also by c.off, who made an interview with us here.

Documentation, There Is No Outside-Text

As I have posted about before, me and Uri Turkenich made our first artistic cooperation this spring, with the support of coproducer Skogen (Gothenburg) and The Swedish Arts Grants Committee. Here is a video documentation of show 3. Slowly learning to edit…

Me and Uri really liked this project, and it seems we are going to continue working on the practices and themes that developed through it in a new show during 2016-2017. More on that later…

IMG_6297-beskuren
Photo: Anna Lamberg, 29/3 2016, Skogen, Gothenburg.

See My Comment Above

I wrote this text for The Black The Box The Theatre – Texting Textures, that was a series of events programmed by Pontus Pettersson at Weld 11-15 mars 2014. The text was part of an ongoing exhibition, originally edited in a font made by Pontus and written in dialogue with texts by Pontus. I repost it here, despite the fact that I can’t really make the ASCII images work very well in this format.

SEE MY COMMENT ABOVE

__( )__
‘– . .  –‘
/ _ \
(/ \)

I’m imagining that this figure could come back and weave the text together also at later occasions.

I READ THIS AS A TITLE, both because it is short and because it is in capital letters.

The strongest organizing pronoun is I.

Example:
I’m thinking of Beautiful Boyz with Coco Rosie.

(Ask me for the kind of feedback that gives you something!)
(Take the threads that interest you!)
(Tell me if you have questions!)

– – – – –    – – – – – –  – – – –
__
_n______I_II_
|”””””””””””””\
|__.——.[]:|-.
you       | _ |-‘
_!________|(_)|
|       ==   o |
\______________|

(The questions of course do not have to have answers, but could have.)

I try to indicate a possible limit between asking a question and giving an answer.

A question can be raised in so many different ways.
– It can be a feeling that there is really an answer but that it cannot immediately be reached.
– It can be a feeling of being provoked, a demand to know if things mean anything at all.
– It can be a feeling that one can share a question with someone else, think of it together.
– It can be a feeling that there is no need for straight answers and that that is ok,
that it’s ok
OK
to rest in a rythm or sensory experience of language

_____________________

A clear line makes it easier to say something about what I question.
_____________________

I’m thinking of what I wrote above.

I’m thinking of Not Gonna Get Us with t.a.T.u.

I’m thinking of pop pop pop goes the world.

– – – – – > ♥< – – – – –

Somewhere a story starts that is less about my own perception of things and more about someone else’s mediated experience of things. Is that what happened here?

Sometimes I lose my grip because the image is so used. That is what happened here.

I need to know what things mean in practice,
Sometimes I wish I didn’t know language.

That said, it doesn’t necessarily mean it has to go.
Maybe you prefer exactly that kind of friction.

|||||///////|||||||//////|||||||//////||||||||||/////////||||||||||///////|||||||

I am thinking of the song Every Step You Take.

The ”you” is traveling through these lines.

Also here, the ”you” seems distant.

Where are you in the process?
Where are you in me?

(I got a fantasy about a perspective change from ”me” to ”you” and the other way around.
This limping exchange that forges us into – US.)
_       _
__( )__( )__
‘–  . . — . .  –‘
/ _ \/ _ \
(/ \)(/ \)

# # # # :: :: ::
# # # # :: :: ::
# # # # :: :: ::
# # # # :: :: ::
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #

I am thinking of tell me sweet little lies with Fleetwood Mac.

So unclear in that song if the lie belongs to ”me” or to ”you”.

maybe i’m just like u

Why is ”i” small here when it’s big everywhere else?

Why is ”u” ”u” here when it’s you everywhere else?

What is the meaning of these pronouns,
Preprogrammed positions of enunciation,
Prepositions?

A.

A lonely word.

Well. Words might seem innocent but aren’t.

I’m thinking, like really thinking, of the significance of the small words.

I’m thinking of Words Don’t Come Easy with F.R. David.

Tell me words,
Tell me sweet little words
Tell me, tell me words

If I could turn the page
In time
Then I’d rearrange
Just a letter
Or two

This is what I think of little words!
I think of Thanks Heaven for Little Words!

A small play of words, like
– Are sheep cheap?
– No, sheeps aren’t cheap, sheeps are
– – – – – > fluffy, girly, sweet < – – – – –

,ww
w WWWWWWW_)
`  WWWWWW’
II  II

I’m thinking
The play with words is extremely successful,
very violent/drastic, and works best in written text.
It’s difficult to read out loud. Silently read,
the text should be limping more rythmically.
Or could this limping be mediated in speech?

^, ,^
‘o o’
=_~_=
/   \ (\
(////_)//

Miaou

A lot of images follow each other in quick succession.
The connective words. The connective tissue.

I like this construction.
Like the cat becomes a virus invading the text and in this sense keeping it together.
Could more cats show up in this way inside the text?
I’m thinking of catastrophes, catalyst, catering…

Example:

Would it be reasonable that the pronouns and the verbs are the most important words –
not necessarily where they are in space,
how many they are
or other organisational and decisive grammatical cat-egories?

_._     _,-‘””`-._
(,-.`._,'(       |\`-/|
`-.-‘ \ )-`( , o o)
`-    \`_`”‘-

I’m thinking of Possibly Maybe by Björk.

_…_
.’ .-. ‘.
(  ( o )  )
`._’-‘_.’
“`

The ”I” seems to be back at the center of the song.
But why does the ”I” become an eye apart from only sounding the same?
Is it supposed to establish a situation and then introduce a surprise in it,
a bit like language sudoku?

Is the speling intentional?
Why is the day feminine???????
Can this sentence be read narratively or not?
Is this a spelling mistake or is it intentional?
Why does the phrase phrase end with a comma,

_________
____________

Some lines are not broken. Others are.
The idea of burning text into furniture seems very consistent with that.
Like a bookmark angel,

==
<^\()/^>
\/  \/
/  \
`”`

I am busy with when it seems intentional and not.

See my comment above. This is the second time this appears.
The repetition makes it more meaningful and significant.
As if there was really something within that, that I wanted to reach.
I’m wondering if the peach is wetting the floor or if the floor is wetting the peach.

You’re so sweet I get a toothache,
make my pitch recognition hurt.
The rhyme is too efficient to read out loud.
Makes me wanna make rythmical exceptions,
Put emphasis on the last syllabe,
Like this.
(As we might remember, there was a trace about truths and lies already earlier on.)

– – – – – > we< – – – – –

I cannot see any collisions in the language.
It’s as if it belongs to one person, one world.

i/u
(e/u?)

☆       ☆
☆      ☆      ☆
☆                   ☆
☆                   ☆
☆               ☆
☆   ☆

I’m not sure that the doubleness is clear,
I would like this doubleness to be clearer, more intentional
This doubleness works for me

I’m thinking of Slow,
with Kylie Minogue

Something happens when this reference to pop culture shows up before I
think of Another One Bites the Dust
The significance is emphasized.
But that also depends of how the very text is organized –
That it encourages you to read it in a special order.
What if if you read it from below?
See my comment below.
The last three lines do something else than the rest of the poem.

NO!

This is not typical for the rest of the material.
Couldn’t one just write the order how it is for real, or almost?
Couldn’t one just write the order how it is for real, or almost?
Couldn’t one just write the order how it is for real, or almost?
Couldn’t one just write the sentences how they are for real, or almost?
Couldn’t one just write the sentences how they are for real, or almost?
Couldn’t one just write the sentences how they are for real, or almost?
This seems to be here more to demonstrate a function then to say something in itself.
This seems to be here more to demonstrate a function then to say something in itself.
This seems to be here more to demonstrate a function then to say something in itself.

My feeling is that the same thing happened many times, whatever happened.

I’m thinking of What’s Love Got to Do with It with Tina Turner.

The loss of the other is reoccuring uncountably.

Something static and glorified falls.

The ”me” ends up with several hearts.
– – – – – > ♥♥♥♥♥< – – – – –
”I” am still a strong pronoun but just one among many.
What better way to end a story?

I am thinking of the fox in Kate Bush’s Hounds of Love.

Whatever comes after such a sentence invites to be read as a rabbit story,

\\
\\_
( _\
/ \__
/ _/`”`
{\  )_
`”””`

and it is important to take care of that somehow.

,^
;  ;
\`.,’/      ; ;
/_  _\`—–‘;
\/` ,,,,,, ;
)//     \))
“”       “”

(Deny it if you don’t want it.)
(Welcome to sit on the carpet of language.)
(Please don’t feed the animals.)